Mat och dryck i allmoge och herrskapsmiljö

Café Columbia


Den 8 februari undertecknades arrendeavtalet mellan Kisa kommun och Sörgårdens Gästgiveri.

Vi är stolta och glada över att få förtroendet att driva café Columbia i Kisa med tillhörande emigrantmuséum. Planerad invigning av caféet är satt till den 11 maj då är det även Kisa marknad!! Restaureringar kommer utföras i huset och innefattar även muséedelen som återinvigs i samband med amerikaveckan som börjar den 20 juli.Läs fler aktuellt »
Förfrågan