Mat och dryck i allmoge och herrskapsmiljö

Om Sörgårdens Gästgiveri

Mutebo Skola 1956-57
Mutebo Skola 1956-57

Mutebo skola är en av många skolor som lades ner på 60-talet, men som levt vidare i ny skepnad. Byggnaden uppfördes 1926 och var i bruk som skola fram till 1964.

Fastigheten förvärvades av Lars G Bohman som byggde till och renoverade. Skolsalarna inreddes med allmoge och herrskapsföremål och används nu som matsalar.

Sörgårdens Gästgiveri slog upp portarna som restaurang den 13 april 1969 och drivs nu vidare i andra och tredje generationen.

Förfrågan