Mat och dryck i allmoge och herrskapsmiljö

Våra lokaler

Kopparsal, träsal och salong var ursprungliga skolsalar.
Här gick man från klass 1 till 6.

Gillesalen användes som gymnastiksal.
Tennsalen byggdes till på slutet av 60-talet, likaså köket.

Stallet är ombyggt till pub och används främst sommartid.

Förfrågan