Mat och dryck i allmoge och herrskapsmiljö

Våra lokaler

Kopparsal och träsal var ursprungliga skolsalar.
Här gick man från klass 1 till 6. 

Tennsalen byggdes till på slutet av 60-talet, likaså köket.

I vår butik en trappa upp hade eleverna gymnastik. ( Öppnar våren 2019 )

Stallet är ombyggt till pub och används främst sommartid.

Förfrågan